Hollustuhættir

Heilbrigðiseftirlit:

Hvaða fyrirtæki?
Heilbrigðisstofnanir, hárgreiðslu- og snyrtistofur, líkamsræktarstöðvar, sundlaugar, fangelsi, leikskólar, grunn- og framhaldsskólar, gistiheimili, fjallaskálar, íbúðarhúsnæði, tjaldsvæði, vistheimili, dagvistarheimili, sólbaðsstofur, samkomuhús ofl.

Lög og reglugerðir.
Um er að ræða eftirlit með fyrirtækjum sem falla undir reglugerð nr. 941/2002 um hollustuhætti og talin eru upp í fylgiskjali 1 ásamt fjölda annarra reglugerða sem eiga við ákveðin fyrirtæki og málaflokka innan sviðsins.

Í hollustuháttareglugerð stendur eftirfarandi: Stofnanir, fyrirtæki og önnur starfsemi sem talin er upp í fylgiskjali 1 hvort sem er á ábyrgð einstaklinga eða lögaðila skulu hafa gilt starfsleyfi gefið út af heilbrigðisnefnd. Óheimilt er að hefja starfsleyfisskylda starfsemi hafi starfsleyfi fyrir hana ekki verið gefið út.
Heilbrigðiseftirliti ber að kanna hvort fyrirtækin fara eftir ákvæðum laga og reglugerða. Margar reglugerðir gilda um fyrirtæki á heibrigðissviði. Hollustuháttareglugerðin nær þó að mestu yfir alla starfsemi er tilheyrir sviðinu. Aðrar sértækari reglugerðir gilda svo um ákveðin flokk fyrirtækja ss. veitinga – og gistihúsareglugerð, reglugerð um hollustuhætti á sund- og baðstöðum ofl.
Sjá reglugerðarlista.

Umfang:
Árið 2017 voru 779 fyrirtæki á hollustuháttasviði auk tillfallandi eftirlits sem lendir innan sviðsins eins og húsnæðiskoðun og fyrirtækja sem einnig flokkast undir önnur svið s.s. hótel- og gistiþjónusta, grunnskólar með mötuneyti ofl.