Starfsleyfi

Eftirlitsskyld fyrirtæki

Fyrirtæki þurfa starfsleyfi heilbrigðisnefndar

Skv. Fylgiskjali 2, í reglugerð nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun. – En fyrirtæki þarf starfsleyfi Umhverfisstofnunar ef það fellur undir Fylgiskjal 1 í fyrrnefndri reglugerð.

Skv. 3. gr. reglugerð nr. 522/1994 um matvælaeftirlit og hollustuhætti við framleiðslu og dreifingu matvæla.

Skv. Fylgiskjali 1 í reglugerð nr.941/2002 um hollustuhætti.

Til sölu tóbaks þarf leyfi heilbrigðisnefndar:
Skv. 8. gr. í Lögum um tóbaksvarnir nr. 6/2002.

Veitingaleyfi:
Auk leyfis heilbrigðisnefndar skv. matvælareglugerð 522/1994 og/eða hollustuháttareglugerð nr. 941/2002 þarf leyfi lögreglustjóra til þess að stunda rekstur gisti-og veitingastaða skv. Reglugerð nr. 288/1987 um veitinga- og gististaði.

Vínveitingaleyfi:
Auk leyfis heilbrigðisnefndar skv. matvælareglugerð 522/1994 og
leyfis lögreglustjóra til þess að stunda rekstur gisti-og veitingastaða
þarf leyfi sveitarfélags til vínveitinga skv. Reglugerð nr. 177/1999 um smásölu og veitingar áfengis.